CO JE U NÁS NOVÉHO

Alt Text

1.6.2024 - Mezinárodní den MLÉKA

Rozhodli jsme se přijmout výzvu, které se účastnili farmáři po celém světě. Předmětem výzvy byla publikace fotografie se sklenicí mléka. 

Alt Text

28.3.2024 - Návštěva SOSG Staré město spojena s návštěvou farmy Nedakonice

S poradcem Alty, panem Lorinem Gramsem, jsme navštívili SOSG ve Starém Městě. Se studenty jsme diskutovali na téma odchovu jalovic do zapuštění.

Poté jsme se společně přesunuli na farmu ZAS Nedakonice, kde chovají 850 kusů dojnic. Velkou zajímavostí zde byl nově zbudovaný teletník, kde bylo možné vidět kvalitní odchov telat v praxi.

Alt Text

1.2024 / ZEPO Bohuslavice

V prosinci jsme s poradcem Alta Genetics Lorinem Gramsem uspořádali odborný seminář na téma Odchov jalovic do zapuštění. Akci spolupořádala společnost ZEPO Bohuslavice.
Tato farma má 583 dojnic s užitkovostí za laktaci 12 876 kg při složkách 3,61 % tuku a 3,34 % proteinu. Krávy dojí na poloautomatické kruhové dojírně Fullwood pro 32 krav s 1 dojičem a 1 naháněčem, dojí 3x denně. Průchodnost dojírny je 125 krav za hodinu.
Alt Text

8.11.2023 / Exkurze do NL

Při zpáteční cestě z Nizozemí jsme navštívili v oblasti německých Brém farmu Brokering Milch. Tato rodinná farma má na západní poměry poměrně velkou rozlohu a to 750 ha a dojí 850 krav. Užitkovost je zde 42 kg mléka. Současnému majiteli, který vede farmu už 8 let, je teprve 28 let. V oblasti řízení farmy využívá technologii chytrých obojků ACW a manažerského programu DC 305.
Alt Text

29.10.2023 / Exkurze do USA, den 6.

Blue Sky Ranch v oblasti Atwater v Kalifornii, který dojí na kruhové dojírně (72 míst) 3811 holštýnských dojnic 3x denně, se vyznačuje velmi tvrdou selekcí zvířat. Při užitkovosti 45 kg mléka a pregnancy rate 38 % usilují o maximální vyrovnanost dojnic při výrobě mléka. Brakace na této farmě se pohybuje na úrovni 43 %. Další zajímavost je prodloužená doba stání na sucho, která je 64 dní u starších krav a 70 dní u prvních laktací.
Alt Text

26.10.2023 / Exkurze do USA, den 3.

Do třetice jsme navštívili v oblasti Merced holštýnskou farmu Double Creek Dairy. Farma má 500 krav na robotech a 1500 krav na klasické dojírně. Na obou stájích dosahují stejnou užitkovost 46,7 kg mléka při složkách 4,10 % tuku a 3,30 % bílkovin. Dobrovolná čekací doba je 70 dní a pregnancy rate je 24 %. Obě stáje krmí stejnou krmnou dávkou z důvodu ekonomiky a do robotu přidávají pouze pamlsky.

Alt Text

25.8.2023 / Nový katalog

Těší nás, že se nám po srpnových plemenných hodnotách drží stále na nejvyšších příčkách naši špičkoví TOP genomičtí býci Exquisite, Severus a Alanzo, kteří se mohou pochlubit vysokými indexy, velmi kvalitním exteriérem i skvělou produkcí. Věříme, že nám budou dělat radost i nadále a přispějí tak k naplnění genetického potenciálu Vašeho stáda i chovatelských cílů.
A vyrážíme za vámi s novým katalogem.
Nový katalog
Alt Text

24.5.2023 / Návštěva farem

V dubnu s námi pan Eric McNeilly z Alta Genetics navštívil dvě farmy, na kterých pro tamní dojírny navrhl několik změn pro optimalizaci průběhu dojení.
Po poledni ve společné prezentaci s panem Alešem Hurtou zootechnikům z vybraných farem představil Alta COW WATCH jako nástroj k sledování zdraví a říje.
konference

16.2.2023 / Konference distributorů ALTA

V termínu 17.-20. 1. 2023 proběhla v Turecku první Konference distributorů ALTA. Přijeli zástupci z 20 zemí světa. Na programu byly přednášky na téma novinky v genetice, použití technologií na farmách, edukační bloky a teambuilding.

Za ZHURTA se této konference zúčastnil pan Aleš Hurta.

Alt Text

23.5. 2024 - Video konference s Dr. Alim

Koncem  května jsme pořádali video konferenci s Dr. Alim, která byla na téma: Optimální ventilace stájí a redukce tepelného stresu dojnic. 

Dr. Ali je manažerem Alty pro Severní Afriku a Asii. Má zkušenosti se stavbou stájí a řízením farem v nejteplejších oblastech světa.

Pokud budete mít zájem o záznam, rádi Vám pošleme link.

Alt Text

6.3.2024 - Seminář pro inseminační techniky v Bzincích pod Javořinou

Dne 6. 3. 2024 jsme společně s poradcem Alta Genetics panem Stuartem Brightem uspořádali odborný seminář na téma Reprodukce pro inseminační techniky. Akce se konala na slovenské farmě PD Bzince pod Javorinou.

Tato farma hospodaří na 1050 ha se stádem 500 dojnic.

Seminář byl zaměřený na přípravu k inseminaci, správnou techniku, samotný úkon inseminace a reprodukční systémy.

Alt Text

1.2024 / Zemědělská společnost Devět křížů

Letošní exkurze farem v Nizozemsku a Německu se s námi také zúčastnila naše partnerská firma Zemědělská společnost Devět křížů.
Tato společnost (www.zsdk.cz) otevřela plně robotizovanou stáj pro dojnice v prosinci 2019. Jedná se o 4x dojící robot Lely Astronaut A5, 1x krmný vůz Lely Vector a 3x Lely Collector na kejdové hospodářství. Aktuálně rekonstruuje teletník, ve kterém je již dva roky v provozu krmný automat Urban Alma Pro. Chov holštýnských krav čítá 220 dojnic, o které se stará 6 lidí. V roce 2022 firma otevřela Minimlékárnu Devět křížů (www.devetkrizu.cz) #minimlekarna a chystají se začátkem roku zprovoznit prodejní automat v Brně.


Alt Text

8.11.2023 / Exkurze do NL

Farma rodiny Boersma se nachází v severním Nizozemsku. Farma je v ekologii a na 8 robotech dojí dohromady 500 krav. O farmu se stará otec se třemi syny a mají jednoho zaměstnance. Nedosahují vysoké užitkovosti na dojnici (32l) ale mají velmi vysoké složky (4,4%T a 3,7%B). Veškerou práci se zde snaží maximálně automatizovat.
Alt Text

10.2023 / Exkurze do USA

Tečkou za naší výpravou v Kalifornii byla farma v oblasti Hilmar - Martins Brothers Dairy. Na této farmě dojí 2380 krav a opět při vysoké užitkovosti 41,7 kg a dobré reprodukci - pregnancy rate 27.
Alt Text

28.10.2023 / Exkurze do USA, den 5.

Farma Veldhuis North se nachází v oblasti Ballico v Kalifornii. Na dvou dojírnách dojí více než 4500 krav a celkem je zde 9000 kusu holštýnského dobytka a jejich kříženců s masnými plemeny. Užitkovost je zde 43,5 kg mléka při pregnancy rate 36 %.
Za pandemie covidu, kdy výrazně klesla spotřeba mléka v domácnostech, vylévali každý den 28 % produkce.
Alt Text

25.10.2023 / Exkurze do USA, den 2.

Druhou navštívenou farmou v oblasti Gustine byla top farma jersey dle produkce v Kalifornii Martin View Jerseys (80 % jersey a 20 % kříženců s holštýnem). Při celkovém počtu 1350 krav dosahují průměrnou užitkovost 34 kg mléka, 4,98 % tuku a 3,62 % bílkovin. Dobrovolnou čekací dobu mají 70 dnů a Pregnancy rate 29,5 %. Servis perioda je pak 107 dní.

Alt Text

19.7.2023 / Videokonference

Před prázdninami jsme se na videokonferenci setkali se švédskou farmou, která má za cíl s jedním pracovníkem a roboty vyrobit 1 milion kg mléka za rok.
Alt Text

2.5.2023 / Veletrh

Děkujeme všem za milou návstěvu našeho veletržního stánku.
Bylo nám velkým potěšením!

Alt Text

7.4.2023 / Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce!

Alt Text

17.4.2024 - Rozšíření nabídky o Vápníkový Bolus

Rozhodli jsme se rozšířit sortiment o Vápníkový Bolus - RumiLife CAL 24. Tento bolus má zajímavé složení, které umožňuje pokrýt potřeby vápníku dojnic, celých 24 hodin po otelení.

Nácvik správné techniky inseminace se studenty

7.3. 2024 Návštěva Střední zemědělské školy se Stuartem Brightem

S reprodukčním specialistou Alty Genetics jsme tento týden v Česku a na Slovensku. Tentokrát jsme navštívili také střední školu zemědělskou v Pozďatíně.

Se studenty jsme prošli základní techniky umělé inseminace a faktory, které proces ovlivňují.

Alt Text

P.F. 2024


ZHURTA FARMA

7. 11. 2023 / Exkurze do NL

První zastávkou na naší cestě Nizozemskem byla farma Koepon. Na farmě dojí na 6 robotech 400 krav. Užitkovost mají 12000kg mléka při 4,4%T a 3,5%B. Farma produkuje přes 50 býků ročně pro inseminační stanice. Nejsilnějším partnerem v této oblasti je šlechtitelský program PEAK. Vyprodukují přes 700 embryí ročně a 90% zvířat se telí po embryo transferu.
ZHURTA FARMA

10. 2023 / Exkurze do USA

Největší farmou, kterou jsme navštívili na naší cestě Kalifornií, je holštýnská farma Bar 20 Dairy. Farma v oblasti Kerman dojí 7 660 krav a s mladým dobytkem je zde celkem 16 000 kusů dobytka. Užitkovost mají na úrovni 41 kg při pregnancy rate 32 %. Dojí na dvou vedle sebe stojících kruhových dojírnách pro 80 kusů s robotickým ramenem na postdip. Mají zde 1 300 boudiček pro telata. Na míchání krmné dávky využívají míchárnu, ze které krmení distribuují dále na žlab.

ZHURTA FARMA

27. 10. 2023 / Exkurze do USA, den 4.

Další zastávkou na naší cestě byla farma Diamond S Ranch v oblasti Waterford. Farma má 900 krav plemene holštýn a specializuje výrobu mléka pro sýrařský průmysl. Při užitkovosti 80 lb mléka dosahuje protein 3,5 % a tuk 4,1 %. Je to rodinná farma, jejíž historie sahá 5 generací zpět. Zajímavostí je, že v roce 1978, když začaly embro transfery, farma nakoupila holštýnskou plemenici, ze které získala během 20 měsíců 121 potomků - viz. foto.
ZHURTA FARMA

23. 10. 2023 / Exkurze do USA, den 1.

První naší zastávkou byla farma v Gustine: Hidden Valley Dairy. Na farmě je 2300 krav plemene Holštýn, průměrná užitkovost je zde 43,5 kg na 2 dojení při tuku 4,10 %. Pregnancy rate je zde dlouhodobě na 30 %. V reprodukci používají systém Double Ovsynch.

Alt Text

3.6.2023 / Telekonference

Dne 31.5. 2023 jsme společně s chovateli a studenty z Vysočiny pořádali telekonferenci s nizozemskou farmou Koepon.
Hospodaření na této farmě je silně ovlivňováno předpisy životního prostředí a místními předpisy. Management zde akceptuje vysokou společenskou a environmentální zodpovědnost.
Farma, na které se dohromady dojí na robotech 400 dojnic, disponuje řadou moderních technologií včetně obojků Alta COW WATCH.
Alt Text

17.4.2023 / Pozvánka na veletrh

Od 22. do 26. dubna proběhne na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti.
Na všech třech akcích se představí přes 220 firem, počet vystavených hospodářských zvířat je rekordní - zhruba tisíc zvířat.
Vystavovat se bude také kompletní sortiment související s živočišnou výrobou, výrazně je zastoupeno krmivářství, dále zemědělská, dopravní a manipulační technika, zemědělské stavby, plemenářské služby a potřeby pro chovatele a farmáře.
Vstupné, plánek, parkování, otvírací doba jsou dostupné na odkazu:
Těšíme se na shledanou u našeho stánku!
Tým ZHURTA
Stánek 21, pavilon P
Alt Text

28.3.2023 / Nové video

První video z minisérie, kterou s námi připravila Alta Genetics, představuje programy, do kterých býci vstupují.

Prohlédnout video